BEZPEČNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

CO JE TŘEBA UDĚLAT?


1. ZAJISTIT STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR

1.1. Zajistit intenzivní kontroly technického stavu motorových a nemotorových vozidel.
1.2. Zajistit intenzivní silniční technické kontroly vozidel ozbrojených sil (především nákladních vozidel).
1.3. Zajistit nízkorychlostní a vysokorychlostní vážení vozidel.
1.4. Zabezpečit intenzivní a účinný státní odborný dozor a dohled ze strany Policie ČR nad provozovateli silniční dopravy.

2. ROZŠÍŘIT INFORMOVANOST ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST
2.1. Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).

ZPRÁVY

    •  2017/06/06 - Neustálé odklady aktualizace předpisů o bezpečnosti vozidel. Neustálé odklady aktualizace předpisů o bezpečnosti vozidel jsou „zcela nepřijatelné“, říká automobilový průmysl spolu s nevládními organizacemi a městy Koalice průmyslu, nevládních organizací, spotřebitelských skupin a měst vyzývá Evropskou komisi, aby nyní konečně udělala to, co měla udělat již před několika lety, okamžitě předložila nové minimální bezpečnostní ...více
    • Evropská komise znovu odkládá návrh předpisů pro bezpečnost vozidel! (13.3.2017) Minulý týden oznámila Evropská komise v rámci pracovní skupiny pro motorová vozidla, že návrh předpisů o bezpečnosti vozidel se odkládá přinejmenším na březen 2018! Technologie vozidel se přitom v posledních letech vyvíjejí neuvěřitelným tempem a různé stupně alespoň částečně autonomního řízení jsou u těch nejdražších vozů téměř standardem. Se zatajeným ...více