BEZPEČNOST

Bezpečnost silničního provozu je jedním ze zásadních problémů ve městech. Problémem bezpečnosti se musíme zabývat nejen kvůli ochraně lidských životů (prevence úmrtí a zdravotních následků ze silničních nehod). V souvislosti s každou nehodou vznikají zároveň ohromné celospolečenské ztráty. Statistické údaje a monitoring k bezpečnosti v části "Fakta a čísla".

Bezpečnost silničního provozu je řešena prostřednictvím tří pilířů:

VŠEOBECNÉ INFORMACE

  • 2017/06/10 - Celosvětový týden bezpečnosti silničního provozu – Bezpečnější Dublin. V týdnu od 8. do 14. března pořádala města a obce na celém světě akce k Světovému týdnu bezpečnosti silničního provozu OSN. Níže je uveden překlad autora Colm RYDER, který byl zveřejněn na https://ecf.com/news-and-events/news/global-road-safety-week-%E2%80%93-impact-safer-cycling-dublin. V roce 2017 na silnicích v Irsku zemřelo už 54 osob, z toho 21 zranitelných účastníků ...více
  • 2017/06/08 - Cyklista na silnici: k lepšímu soužití pomohou maličkosti. Téměř polovina pražských řidičů se domnívá, že cyklisté patří výhradně na cyklostezky. Nedávný průzkum potvdil, že velká část lidí považuje cyklisty na silnici za "potížisty" a podle toho se k nim také chová. Přitom zdaleka neplatí, že za vážné nehody může vždy osoba na kole. Statistiky nehod vyšetřovaných Policií ČR v roce 2016 uvádějí, že došlo celkově ...více
  • Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020 je samostatný materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy a návrhy konkrétních opatření směřujících k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. Hlavním cílem je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských ...více
  • Nové výsledky výzkumu EU o dopravní bezpečnosti (2017/07/07). Od začátku 21. století jsme zaznamenali značný pokrok v oblasti dopravní bezpečnosti: počet osob, které v důsledku dopravní nehody utrpěly vážné zranění, nebo dokonce zemřely, se podařilo snížit o 54 %. I tak ale nemáme důvod k úplné spokojenosti, protože jak ukazují statistiky z roku 2015, dlouhodobý pokles začal opět zpomalovat. Nový balíček výsledků výzkumu, ...více
  • Setkání ministrů dopravy (29.3.2017 na Maltě). Řešila se bezpečnost dopravy. Setkání ministrů dopravy se konalo 29. března 2017 na Maltě. Setkání předcházela konference o dopravní bezpečnosti, šlo tedy o několik poměrně rušných a aktivitami nabitých dní. Cílem konference bylo shromáždit myšlenky a názory odborníků i laické veřejnosti na dopravní bezpečnost a na možnosti jejího rozvoje. Svými postřehy přispěli koordinátoři pěší a cyklistické ...více
  • Bezpečná mobilita pro zdravé Lipsko. Zveřejňujeme další překlad prezentace z letní školy o udržitelné mobilitě - Made in Leipzig. Tentokrát na téma "Bezpečná mobilita pro zdravé Lipsko" od profesorky Regine Gerike z TU Dresden, která zazněla dne 18.8.2016. Bezpečnost silničního provozu je obecně postavena na třech pilířích – lidský činitel, vozidlo, infrastruktura, což i v SUMP zůstává. Nicméně bezpečnost ...více
  • Šest doporučení pro zvýšení bezpečnosti dopravy. Celosvětově na silnicích každým rokem zemře více než 1,24 milionů lidí a téměř 50 milionů je nějakým způsobem zraněno, přičemž 90 % těchto následků nehod připadá na státy s nízkými nebo středními příjmy, které kvůli tomu ročně vynaloží 3-5 % svého HDP. Samozřejmě to brzdí jejich ekonomický i sociální rozvoj. To je důvod, proč bezpečnost silničního ...více
  • Obezita zabíjí i na silnicích. Otylí řidiči umírají při nehodách až o 81 % častěji než šoféři s normální hmotností. Mírně obézní řidiči čelí o 21 % vyššímu riziku, že při dopravní nehodě zemřou. U jedinců s těžkou obezitou je to však až o 81 procent. Ženy jsou výrazně ohroženější, pravděpodobnost jejich usmrcení je ještě 2x vyšší. Češi jsou šestým nejtlustším národem v EU28. Odborníci ...více
  • Dopravní nehody nás v roce 2015 stály 68 miliard, zemřelo 737 osob. Vývoj nehodovosti a jejich následků v Čeké republice nebyl v posledních dvou letech příznivý. Bude-li tento trend i nadále pokračovat, bude za několik let provoz na českých silnicích jedním z nejnebezpečnější v celé Evropě. Kromě osobních tragédií způsobují dopravní nehody také stále rostoucí celospolečenské ztráty. Ty loňské jsou znovu rekordní. Dosáhly 68 miliard korun. ...více