ČISTÁ VOZIDLA A PALIVA

Náš plán určí:

 • Základní charakteristiku dané problematiky.
 • Konkrétní opatření do roku 2030.

Data budou k dispozici v roce 2018 a doplněna na tomto odkaze.

DOPORUČENÍ

Vzhledem k řadě silných – především ekonomicko-politických - důvodů je nutné postupně snížit závislost (našich států i EU) na dovozu ropy. Konvenčně poháněná vozidla (na benzín a naftu) navíc emitují emise, které poškozují zdraví, budovy a materiály a životní prostředí.  Je třeba hledat cesty, jak nahradit klasická paliva z ropy jinými.

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT


 • 2017/07/26 - Soumrak dieslů. Stále tvrdší emisní normy, ale i nepraktičnost vznětových motorů při jízdách na krátké vzdálenosti – to vše přiživeno diskusí okolo aféry „dieselgate“ – vyvolávají úvahy o konci produkce automobilů jezdících na naftu. V současné době již možná není ani tak otázkou „zda“, ale „kdy“ k tomuto kroku jejich výrobci přistoupí. Tento článek byl převzat ...více
 • 2017/07/25 - EkoLogis - Jezdím čistě. Praha rozjíždí projekt „EkoLogis – Jezdím čistě“ zaměřený na předcházení smogovým situacím a postupné snižování množství škodlivých látek v ovzduší. Tento článek byl převzat v plném znění z projektu Čistou stopou, partnera značky Města s dobrou adresou. Projekt uleví pražskému ovzduší. Foto: Václav Kříž O co jde? Je nutné zapojit řidiče Česká ...více
 • 2017/05/18 - ČR má přes 300 nabíjecích míst pro elektromobily, růst pokračuje. V Česku je více než 300 nabíjecích míst pro elektromobily, každoročně jich přibývá několik desítek. Vyplývá to z statistik Asociace elektromobilového průmyslu, které má ČTK k dispozici. Oslovení provozovatelé i odborníci se shodují na tom, že počet těchto míst poroste. Investice do rozvoje mají činit desítky milionů korun ročně. První dobíjecí stanice pro elektromobily ...více
 • Auta na dieselový pohon produkují ještě víc dusíkatých látek, než jsme předpokládali. Emise oxidů dusíku jsou u vozů třídy Euro 6 šestkrát vyšší než povolené normy. Osobní dieselové vozy překračují evropské limity pro oxid dusičitý na silnicích mnohem větší měrou, než zněly původní předpoklady – v roce 2016 měly emise dosahovat hladiny 575 mg NOx / km, ale německý vozový park s dieselovým pohonem ve skutečnosti produkoval průměrné emise 767 ...více
 • Prezentace k eletromobilitě. Dovolujeme si zveřejnit zasvěcenou prezentaci Ing. Jaromíra Marušince, Ph.D. MBA k aktuální elektromobilitě, která zazněla na 20. zasedání Výboru pro udržitelnou energetiku RVUR - https://www.vutbr.cz/www_base/vutdisk.php?i=80411a5a2
  Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA, ředitel, Centrum výpočetních a informačních služeb | Vysoké učení technické v Brně
 • Od září 2017 bude čtvrtina aut pro veřejnou správu na alternativní pohon. Každé čtvrté z nově pořizovaných aut pro veřejnou správu by mělo jezdit na jiná paliva než naftu nebo benzin. Nový návrh pravidel Ministerstva pro místní rozvoj, která by měla platit od 1. září 2017, má pomoci naplnit Národní akční plán čisté mobility. O novince informoval server iDnes. Stav ovzduší v naší zemi nepatří mezi nejlepší. Ačkoliv se podařilo razantně ...více
 • Den elektromobility v Třinci - křest nových elektrobusů a představení elektromobilů (9.3.2017). Začátkem března budou cestující v Třinci přepravovat nové elektrobusy. V této souvislosti se v Třinci uskuteční v režii města Den elektromobility s podtitulem Město nabité energií, který proběhne ve čtvrtek 9. března od 12:00 hodin na parkovišti u WERK ARÉNY, kde budou elektrobusy pro třineckou městskou hromadnou dopravu slavnostně pokřtěny a představeny veřejnosti. ...více
 • Nová zpráva ECF vyzývá k realizaci vyvážených strategií elektromobility, které zohledňují potenciál elektrokola. ECF dnes zveřejnila novou zprávu pod názvem Elektromobilita pro všechny: daňové pobídky pro elektrokola. "I přes jejich nesporné výhody a nákladovou efektivitu stojí elektrokola stále mimo strategie zaměřené na elektromobilitu. Proto se na jejich potenciál snažíme upozornit všechny, kdo mají nějaké rozhodovací pravomoci. Naším cílem je poskytovat zásadní politická doporučení ...více
 • Zahájena výzva na EUSEW 2017 (15.02.2017). 20. až 22. června 2017 se bude v Bruselu konat již 12. ročník konference EUSEW (Evropský týden udržitelné energie), který nyní spouští výzvu – organizátoři hledají pro tuto dynamickou akci výjimečné a inspirativní návrhy, jak novým způsobem podpořit obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost. Téma letošního ročníku zní "Čistá energie pro všechny Evropany". ...více
 • Zlín a Otrokovice: hybridní trolejbusy na baterie. Města Zlín a Otrokovice mají další prvenství. Tentokrát v oblasti městské hromadné dopravy, protože jako první města nasadí do provozu hybridní trolejbusy na baterie. Jsou komfortnější, tišší a na provoz a údržbu levnější, než jejich předchůdci s dieselovými motory. Více - https://www.youtube.com/watch?v=8rbHodDez-E.
 • Mnichovská čtvrť nabízí svým obyvatelům služby v oblasti elektromobility (Německo). Na nově vybudovaném sídlišti v Mnichově vznikla nová služba, půjčovna elektrických vozidel pro obyvatele čtvrti, kteří je mohou využívat pro svou každodenní mobilitu. V nové zástavbě Domagkpark může bydlet cca 4000 lidí, pro které zdejší stavitelé na konci května otevřeli v jedné z garáží i tzv. stanici elektromobility. Stanice nabízí dvě elektrokola, dva elektrické ...více
 • Dne 4.10.2016 se konala konference Efektivní elektromobilita v organizacích aneb Jak účelně a hospodárně realizovat projekty osobních a užitkových elektromobilů. Bylo možné se zde dozvědět informace z následujících oblastí: 1) osobní a užitkové elektromobily jako projekt – přechod od produktového k projektovému přístupu při jejich pořizování a provozování, 2) optimální oblasti a způsoby využívání osobních a užitkových elektromobilů v organizacích, 3) obchodní modely a zdroje financování pro pořízení a provozování elektromobilů – veřejné dotace, bankovní a jiné finanční nástroje, jejich výhody a nevýhody, 4) aktuální novinky v oblasti elektromobilů, správy jejich parku a softwarové/informační podpory pro jejich využívání v organizacích. Kontakt pro informace: Ing. Pavla Slavíková. projektová manažerka. Consulting Services, šéfredaktorka Proelektrotechniky.cz, mob.: +420 777 185 259¨. tel.: 323 631 119, info@proelektrotechniky.cz; www.proelektrotechniky.cz; www.smartcityvpraxi.cz

Evropská komise si klade za cíl snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů ve městech na polovinu do roku 2030 a jejich postupné vyřazení z provozu do roku 2050. Do roku 2030 je dalším cílem dosáhnout zajištění městské logistiky ve velkých městech v podstatě bez produkce emisí skleníkových plynů. K naplnění tohoto cíle mají přispět inovace a nové technologie, výstavba infrastruktury a vytvoření integrovaného evropského dopravního systému. Využití čistších paliv a pohonů je z tohoto pohledu prioritou.

Vhodná opatření pro naše město

 • zavádění vozidel na alternativní paliva (biopaliva, CNG, LNG), hybridy, elektrická/vodíková vozidla
 • přestavba motorů vozidel z naftových na CNG
 • využívání směsných paliv (B10-50)
 • výstavba elektrických dobíjecích stanic, sítí čerpacích stanic na CNG
 • výstavba elektrické trakce MHD a zvyšování její energetické efektivity
 • podpora vozidel na alternativní paliva/pohony (rezervovaná parkovací místa, možnost vjezdu do centra, kde je omezení pro konvenční vozidla, nabízení těchto vozidel v car-sharingových systémech, vozidla taxi apod.)
 • popularizace a informování veřejnosti o alternativních palivech a pohonech

Co dané téma také obsahuje:

 • možnosti rozvoje alternativních paliv (biopaliva 1. a 2. generace, CNG, LNG, LPG)
 • možnosti rozvoje elektrických/hybridních /vodíkových vozidel
 • úpravy vozidel
 • rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva
 • informování veřejnosti o nových čistších vozidlech/palivech
 • strategie rozvoje čistších paliv a vozidel a optimalizace jejich provozu

Biopaliva:

 • bioethanol – ethanol vyrobený z biomasy (např. obilí nebo řepy) nebo biologického rozkladu odpadů, užívaný jako biopalivo
 • bionafta – (m)ethylester  vyrobený z rostlinného nebo živočišného oleje (např. řepky olejky), s kvalitou nafty, užívaný jako biopalivo
 • bioplyn  – plynná pohonná hmota vyrobená z biomasy nebo biologického rozkladu odpadů, která může být vyčištěna až na kvalitu zemního plynu a používána jako biopalivo nebo dřevoplyn
 • bio-ETBE (ethyl-tercio-butyl-ether) – ETBE vyrobený z bioetanolu. Objemové procento biopaliva v bio-ETBE je 47 %
 • syntetická biopaliva – syntetické uhlovodíky nebo směsi syntetických uhlovodíků vyrobené z biomasy
 • biovodík – vodík vyrobený z biomasy nebo biologického rozkladu odpadů, užívaný jako biopalivo
 • čistý rostlinný olej – olej vyrobený z olejných rostlin lisováním, vyluhováním nebo srovnatelnými postupy, surový nebo rafinovaný, avšak chemicky neupravovaný
 • Biopalivo může být používáno jako čisté (100%) nebo jako směs – např. B30 znamená směs 30 % bionafty a 70 % konvenční nafty.


Zdroj: www.civinet.cz