FINANČNÍ ROZMĚR

KDE MŮŽETE ŽÁDAT NA OPATŘENÍ PODPORUJÍCÍ MĚSTSKOU MOBILITU?


JAK MŮŽEME ZLEPŠIT FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ MĚSTSKÉ MOBILITY?

Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s MMR uspořádala dne 14. 12. 2016  Policy Lab k tématu městské mobility. Jedním z cílů byla identifikace překážek v oblasti lepšího financování a pro nalezení jejich možných řešení. Byly identifikovány dvě aktivity, které se mohou stát náplní činnosti české akademie městské mobility.

Aktivita 1: Pro projekty městské mobility hledejme alternativní finanční zdroje
 • Problém: Jak zlepšit možnosti financování projektů městské mobility pro subjekty na různých úrovních správy?
 • Opatření: Zkoumejte nové možnosti financování projektů městské mobility – hledejte příležitosti prostřednictvím Evropské investiční banky nebo Evropské rozvojové banky.
 • Cíl: V rámci partnerství potřebujeme najít optimálnější způsob využití dostupných finančních fondů a hledat další možné zdroje financování. Cílem této aktivity je maximálně zefektivnit opatření v oblasti městské mobility díky optimálnímu využití stávajících finančních struktur a programů.

Aktivita 2: Zjednodušme dostupnost finančních zdrojů a minimalizujte administrativní bariéry
 • Problém: Jak usnadnit přístup k finančním fondům, jak zjednodušit finanční procedury a jak minimalizovat administrativní překážky , které se staví do cesty žadatelům o finance.
 • Opatření: V rámci partnerství by mělo proběhnout kritické posouzení současných postupů pro financování i administrativních pravidel souvisejících s oblastí městské mobility.
 • Cíl: Kombinací evropských a národních zdrojů financování posílit a zkvalitnit opatření v oblasti městské mobility, např. maximálně zatraktivnit veřejnou dopravu.


STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA A ROZPOČET MĚSTA V SOUVISLOSTI S DOPRAVOU A MOBILITOU

Strategický plán musí být vždy spojen s akčním plánem, tedy i s rozpočtem.
Základní otázky jsou:

 • Kolik procent z rozpočtu města jde na dopravu a mobilitu?
 • Nakolik se občané spolupodílí na rozpočtu, tzv. participační rozpočet.
 • Nakolik město využívá státních a evropských fondů?
 • Má město svůj Fond mobility?

Zajistit spolehlivé a stabilní finanční zázemí pro realizaci plánu po celé období. Dotace z externích zdrojů - národních i evropských - jsou časově omezené, vázané na podaný projekt a vypsanou vhodnou grantovou výzvu. Je proto třeba pečlivě promyslet i časový plán financování plánovaných opatření s ohledem na harmonogram příslušných grantových výzev.

Možné zdroje financování shrnuje následující informace:
1) Veřejný sektor:

 • Místní, krajské a národní rozpočty
 • Dotace EU
 • Dotační a grantové programy
»» Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
»» Příslušných ministerstev (především ministerstva dopravy, ministerstva životního prostředí, ministerstva pro místní rozvoj)
»» Kraje

2) Příjmy z aktivit a služeb města:
 • Výnosy z prodeje jízdenek MHD
 • Výnosy z parkovacích poplatků
 • Výnosy z pokut za přestupky
 • Příjmy z reklamy

3) Soukromý sektor (developeři, průmysl, podniky):
 • Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
 • Dotace a dary soukromých firem (Nadace firem jako ČEZ, automobilky či banky; celonárodně působící etablované nadace (např. Nadace Partnerství, Nadace VIA atd.); regionální nadace)
 • Sponzoring.
ZPRÁVY
 • Finanční zdroje EU pro městskou mobilitu. Přicházíme se stručným přehledem aktuálních možností financování projektů městské mobility. Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné délce. DG MOVE poskytlo přehled hlavních zdrojů financování udržitelné městské mobility. Jak je patrné z výčtu, je doprava... číst dále
 • Fond mobility – příklad z Amsterdamu. Až skončí evropské dotace, bude velmi obtížné financovat rozvoj města, alespoň to dokládají menší města v západní Evropě. Proto je pro každou obec v ČR či SR nutné zavést efektivní finanční nástroj, fond mobility, který spravedlivě pojme investice do všech druhů dopravy. Článek... číst dále
 • Lisabon vytváří fond městské mobility. Jak je na tom vaše město? O SUMPu se v Česku hodně mluví, ale zapomíná se na řadu opatření, která jsou s ním spojené. Jedním z nich je vytvoření fondu městské mobility. Příklady zatím známe jen ze zahraničí. Městská rada v Lisabonu např. vytvoří fond městské mobility v hodnotě 15 milionů eur, který bude sloužit na financování městských komunikací. Lisabonský radní zodpovědný za finance, ...víc
 • Čas jsou peníze …: Události ČT: Hodiny v dopravních zácpách. Víc než jeden celý den z loňského roku strávili Pražané v dopravní zácpě - po celém Česku to bylo průměrně 18 hodin. Podobně na tom jsou města Česká Budějovice, Hradec Králové, Brno, Liberec a Plzeň. I proto si města nyní nechávají zpracovávat tzv. Plán udržitelné městské mobility, aby jim pomohl redukovat problémy s dopravou. Pokud by se totiž další používání ...více
 • Přispějte svými příklady k výstavbě cyklistických komunikací podél řek (14.1.2017). Dne 11.1.2017 proběhlo na Ministerstvu zemědělství velmi konstruktivní jednání ve věci možnosti realizace cyklistických komunikací podél vodních toků. Jednání bylo vyvoláno potřebou některých obcí, které stále mají problémy s výstavbou cyklistických stezek podél ...více
 • Možnosti financování ze zdrojů EU (06.01.2017) Možnosti financování ze zdrojů EU jsou poměrně různorodé. Na tomto místě chceme přehledně uvést a vysvětlit všechny klíčové finanční zdroje EU pro oblast udržitelné mobility: Under the EU Cohesion Policy: European Structural and Investment Funds JASPERS INTERREG URBACT III Innovative actions in sustainable urban development Under the European Investment Bank: Loans ...více
 • Dobrá zpráva z Bruselu, ze SFDI a z krajů - více peněz na cyklostezky.
  Dobrá zpráva z Bruselu: Více peněz na cyklostezky. EU výzva Connecting Europe Facility CEF 2016 s uzávěrkou 7.2.2017 nabízí celkem i k financování cykloinfrastruktury 1,1 mld EUR. Pokud máte již připravené projekty souvisejicí s realizací sítě EuroVelo podívejte se na: https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals. Zásady ...více
 • Nové možnosti finanční podpory pro rok 2017.
  Shromáždili jsme pro Vás možnosti finanční podpory pro rok 2017. Využít všech možností pro vytvoření sítě chráněných cest pomáhá několik dotačních titulů, které zkráceně představujeme: Státní fond dopravní infrastruktury – podporuje financování ...více
 • Revize ekonomických přínosů udržitelné městské mobility.
  V rámci projektu EVIDENCE právě probíhá rozsáhlá revize ekonomických přínosů investic do udržitelné městské mobility. Tato revize jasně dokazuje, že investice a intervence v oblasti udržitelné městské mobility, jako je například podpora zvyšování podílu cyklistické a veřejné dopravy, jsou stejně efektivní jako „tradiční“ infrastrukturální projekty, které ...více
 • Naše peněženka: hledání nového bydliště.
  Prevence je vždycky lepší než léčení nemoci. Lidé by měli být informováni a vedeni k udržitelné volbě, ať už se jedná o místo bydliště nebo způsob dopravy. Často se lidé rozhodnou pro život mimo město, aby měli méně hluku, čistější ovzduší, nižší náklady na bydlení, zahradu, více prostoru pro děti a přírodu v blízkém okolí. Jejich mobilita je tím ale poznamenána ...více
 • Jak se počítá cena nemovitosti? Ovlivní ji také závislost na motorové dopravě. Některé realitní kanceláře v Americe si uvědomily, jak důležité je pro jejich zákazníky při výběru bydlení mít většinu potřebných služeb po ruce, to znamená dostat se k nim pohodlně a jednoduše pěšky, na kole nebo hromadnou dopravou. Jinými slovy, nemuset používat automobil ke každodennímu vyřizování zvyšuje hodnotu místa, to má přirozeně vliv také na ceny nemovitostí. Vliv ...více
 • Nový motivační program na podporu cestování.
  Ministryně Karla Šlechtová na tiskové konferenci představila nový program na podporu cestovního ruchu v České republice – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Pro žadatele je připraveno 300 milionů korun. Žádosti lze podávat od 1. prosince 2016 do 6. ledna 2017. „Novým programem ...více