HLUK A VIBRACE Z DOPRAVY

Co je hluk a co způsobuje?

Hluk z dopravy má na psychiku člověka významný dopad, způsobuje pocit únavy, deprese, rozmrzelost, agresivitu či zhoršení paměti. Důsledkem může být i celkové snížení výkonnosti. Pokud jsme hluku vystaveni dlouhodobě, může způsobit vysoký krevní tlak, poškození srdce nebo nespavost.

Při dlouhodobém působení hluku nad 130 decibelů, což je třeba hluk při startu letadla, může dojít k trvalému poškození sluchu. Jenže i intenzita 70 decibelů po dlouhou dobu, běžná podél hlavních silnic, umí sluch poškodit skoro stejně.


Jaká je současná situace v Evropské unii?

 • Přibližně 40 % Evropanů je vystaveno hluku takové intenzity, která může poškodit zdraví.
 • Až sto milionů obyvatel EU je vystaveno nadlimitnímu hluku s intenzitou přesahující 65 decibelů.
 • V Evropě je dlouhodobý vliv hluku z dopravy příčinou přibližně tří procent všech úmrtí na srdeční selhání.

Brzy budou doplněny údaje z našeho města.

Příklady indikátoru, podle kterého se hodnotí daná oblast

Indikátor ECI B.8 - Zatížení prostředí hlukem

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni.

Titulkový ukazatel: Podíl populace vystavené působení hluku Lnoc > 55 dB(A)
Ukazatele:

 • Podíl populace vystavené dlouhodobě vysoké hladině hluku z vnějšího prostředí.
 • Hlukové hladiny ve vybraných oblastech obce (použít místo a), pokud údaje pro a) nelze získat).
 • Existence a stupeň uplatňování akčního protihlukového plánu

Otázky:

 • Do jaké míry jsou obyvatelé ve svých domovech, veřejných parcích a dalších relativně tichých místech vystaveni okolnímu hluku silniční, železniční a letecké dopravy, a hluku zprůmyslových zdrojů?
 • Jaké jsou hladiny hluku ve vybraných oblastech obce?
 • Má místní úřad zpracovaný protihlukový akční plán/program a realizuje jej?

Více: http://ci2.co.cz/cs/indikator-eci-b8-zatizeni-prostredi-hlukem

 • Indikátor: Počet osob vystavených nadlimitnímu hluku
 • Měření / potřebná data: Hlukové mapy a hluková měření

INSPIRUJEME SE

Zatím uvádíme pro představu údaje ze Zlína a popis indikátoru ECI B.8 - Zatížení prostředí hlukem, podle kterého se má hodnotit daná oblast.

Nejvíce hluku způsobují ve městech často automobily. Ve ZLíně v místech s překročenými limity žije 28 tisíc lidí.


Přes den překračuje silniční provoz limity hluku asi u 2 300 budov, v nichž žije asi 21 tisíc obyvatel města. V noci tyto limity nesplní dokonce až tři tisíce staveb, což má přímý dopad asi na 28 tisíc lidí.

Nadměrnému hluku z železniční dopravy je ve městě vystaveno přibližně tisíc obyvatel ve dne a pět tisíc v noci.