ITS SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ A ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

Inteligentní dopravní systémy jsou vnímány jako prostředky k rozšiřování dopravní cesty bez nutnosti infrastrukturních staveb a rovněž jako prostředek ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oblasti výzkumu a vývoje, vytváření strategických dokumentů, ale také z testování a reálné práce s moderními systémy Vám nabízíme komplexní nezávislé služby spojené s konzultacemi a poradenstvím při vytváření komplexních ITS systémů pro obce a města.

Společně s odborníky na dopravní inženýrství, životní prostředí a modelování dopravy jsme schopni instalovat potřebné technologie ke kompletní analýze chování dopravního proudu a jednotlivých vozidel ve Vašem městě. Naše vybavení umožňuje sledovat veškeré dopravně-inženýrské charakteristiky.

Díky nejmodernějšímu vybavení ITS technologií nabízíme rovněž možnost ověřování účinnosti i spolehlivosti stávajících nebo nově budovaných systémů, u kterých je nutné prokazovat plnění stanovených indikátorů.

Zaměřujeme se na oblast individuální i veřejné dopravy a disponujeme širokým spektrem odborníků.
Napiste nam: info@dobramesta.cz