ZÁKLADNÍ TEZE K MOBILITĚ:

Potřebujeme SE pohybovat různými způsoby.
Často je výhodné (časově i ekonomicky) kombinovat různé druhy dopravy.


MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT

 • Většina obyvatel Německa chce být méně závislá na svém autě. Většina řidičů aut si umí představit každodenní život bez auta, pokud k tomu bude mít vhodné podmínky. Podle reprezentativního průzkumu o ekologickém povědomí, který společně provedlo Federální ministerstvo životního prostředí (BMUB) a Německá agentura pro životní prostředí (UBA), by většina obyvatel Německa ráda snížila svou závislost na autě. Celých 91 % ...více
 • Průzkum projektu CHIPS zkoumá překážky, které lidem brání dojíždět do práce na kole. Jedním z cílů evropského projektu CHIPS je zajistit co největšímu počtu lidí vhodné podmínky pro dojíždění do práce na kole. Součástí prvního kroku je průzkum provedený na pracovištích v okolí cyklodálnic v Severním Irsku (Comber Greenway), v holandské provincii Gelderland (Rijnwaalpad), v holandském městě Tilburgu (Hart van Brabant), v belgické provincii Vlámský ...více
 • 2017/05/26 - Jak cestujeme v české metropoli. Životní tempo se neustále zrychluje a lidé se během dne snaží stihnout, co se dá. Rozvoj dopravy spolu s její modernizací by jim v tomto ohledu měl být nápomocný. Ani naše metropole není výjimkou, plánování a organizaci pražské dopravy se věnuje celá řada odborníků. Pojďme se dnes podívat na specifika dopravního chování obyvatel a návštěvníků metropole. Pražané ...více

TATO OBLAST JE MONITOROVÁNA POMOCÍ TĚCHTO INDIKÁTORŮ

Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel

Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel, který je jedním z deseti standardizovaných indikátorů používaných v ČR pro hodnocení místní udržitelnosti. Zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy. Mezi základní hlediska (a k nim se vztahující jednotky měření), které přispívají k určení obecného modelu mobility každého občana, patří:

 • účel cest a jejich pravidelnost během týdne, kde můžeme cesty rozdělit na „systematické" a „nesystematické" (podíl systematických cest v porovnání s podílem nesystematických cest);
 • průměrná denní vzdálenost cesty na osobu (km na osobu);
 • délka trvání cest (čas cesty v minutách);
 • použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (podíl vtahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);
 • počet cestujících v autě;
 • rozdělení cest na cesty po městě a mimo město.
Další informace k danému indikátoru najdete na tomto odkaze.

Indikátory dle Plánu udržitelné městské mobility: Dopravní chování obyvatel


 • Indikátor: Dělba přepravní práce
 • Měření / potřebná data: Průzkumy dopravního cho­vání

 • Indikátor: Změny v dopravních proudech do centra města v dopravních špičkách
 • Měření / potřebná data: Měření objemu dopravy

 • Indikátor: Čas strávený v kongescích
 • Měření / potřebná data: Trvání jednotlivých cest a Průměrná cestovní rychlost

 • Indikátor: Obsazenost vozidel
 • Měření / potřebná data: Dopravní průzkumy (dotazníková šetření, sčítání vozidel)

NA ZÁVĚR PRO SROVNÁNÍ ÚVÁDÍME ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZE ZLÍNA

Příklad základních údajů o využívání automobilové dopravy obyvateli Zlína

Údaje k roku 2017

Počet obyvatel Zlína: 75 151
Počet registrovaných osobních automobilů: 30 400
Stupeň automobilizace (počet vozidel / 1 000 obyvatel): 405
Průměrný počet cest v běžném dni připadající na 1 obyvatele: 2,47
Celkový počet cest vykonávaných obyvateli města v běžném dni: 185 623
Počet cest uskutečňovaných obyvateli města s pomocí aut v běžném dni: 83 530
Podíl cest uskutečňovaných obyvateli města s pomocí aut: 45 %
Průměrná obsazenost osobních aut (osoby): 1,3


S přihlédnutím k současným trendům se předpokládá další zvýšení zátěže města osobní automobilovou dopravou. S tím bude také spojen nárůst negativních vlivů, jako je znečištěné životní prostředí, nadměrný hluk, snižování bezpečnosti a snižování atraktivity veřejných prostranství.