JAK BY SE VÁM LÍBILA TATO VIZE?

ŽIVOT V ULICÍCH

Chceme mít dostatek prostoru pro zdravý, aktivní a společenský život ve městě.

SETKÁVÁNÍ SE

Chceme se setkávat s přáteli, známými i neznámými lidmi. Upravený veřejný prostor nám tomu může napomoci.

BEZPEČÍ

Chceme mít možnost bezpečně chodit pěšky a jezdit na kole.

KRÁSA

Chceme mít prostor pro relaxaci a estetické zážitky.

ČISTÉ MĚSTO

Chceme žít ve městě bez větších problémů s dopravními zácpami, hlukem, znečištěním a dalšími zdravotními riziky.

DOSTUPNOST PRO VŠECHNY

Chceme vždy mít možnost vybrat si kterýkoliv dopravní prostředek, jímž se bezpečně, snadno a včas dostanu, kam budu chtít.

DOSTATEČNÝ PROSTOR

Chceme mít takovou dopravní infrastrukturu, díky které se naprostá většina z nás dokáže po městě efektivně pohybovat, aniž by přitom trpěl městský prostor, obecná dostupnost či kvalita života.


Inspirovali jsme se značkou Města s dobrou adresou, která představuje nový přístup k řešení městské mobility.

Líbí se vám tato vize? Pojďme o ni společně diskutovat. Nejde totiž jen o vizi, ale o realizaci konkrétních opatření, které vychází z vize města.

Trocha fantazie - Doprava a veřejný prostor v Moravské Třebové v roce 2040.

  • Téměř všechny dopravní prostředky jezdí na ekologický pohon, převážně elektrický, jsou velmi tiché, řídí se samy a jejich pohyb koordinuje centrální řídící systém aglomerace tak, aby bylo optimalizováno rozložení dopravní zátěže.
  • Vlastnictví osobního automobilu je přežitek. Pokud někdo potřebuje využít osobní auto, vyžádá si jej prostřednictvím elektronické aplikace; centrální systém zajistí přistavení vozidla v potřebný čas na potřebné místo; činí tak velmi efektivně, protože umí výborně predikovat poptávku.
  • Lidé jezdí především ve veřejných hromadných dopravních prostředcích v kombinaci s pěší chůzí, jízdou na kole nebo vozidlem, vyžádaným na poptávku.
  • V aglomeraci funguje bikesharingový systém.
  • Problém s parkováním neexistuje a většina parkovacích míst je zrušena, protože nejsou potřebná (sdílené vozy jsou efektivně využity, většinu času jezdí, oproti dřívější situaci, kdy auta 95 % času stály).
  • Veřejný prostor vzkvétá, bývalá parkoviště jsou znovu zelenými plochami, lokality hromadného bydlení již nejsou džunglemi plechů a betonu.
  • Příjemné prostředí působí na chování lidí, ti k sobě mají blíže, prostředí města se stává více osobním, atraktivním a společensky živým místem.