O NÁS

První rovina - za projektem stojí Statutární město Moravská Třebová.
V současné chvíli zpracováváme Plán udržitelné městské mobility, což je základní strategický dokument v oblasti rozvoje městské dopravy, který identifikuje hlavní problémy a potřeby obyvatel města a snaží se navrhnout opatření k řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města.

Druhá rovina - za projektem stojí veřejnost města Moravská Třebová.
Chceme i nadále podporovat princip participace obyvatel. Jedině aktivní občané mohou měnit město k lepšímu. Záložka "O NÁS" je tak skutečně o nás, o obyvatelích města Moravská Třebová. Chceme sdružovat osobnosti, občany, firmy a další organizace, které chtějí zlepšit život v našem městě. Vypracování a provedení našeho plánu je založeno na integrovaném přístupu s velkým podílem spolupráce, koordinace a konzultací mezi různými úrovněmi veřejné správy a příslušnými orgány. I naše město má svá vlastní specifika a dopravní návyky a proto chceme být v úzkém kontaktu s vámi, obyvateli města, aby výsledná opatření vytvářela ten nejlepší možný domov pro vás, kteří v něm žijete. Dopravní problémy způsobují nedostatek času, pohybu, bezpečnosti i celkové spokojenosti se životem ve městě. Všechny tyto problémy můžeme společně vyřešit, pokud se do projektu zapojíte i vy. Postupně tak chceme získávat podporu mezi následujícími cílovými skupinami:
  • Firmy
  • Občan, občanská sdružení
  • Odborné a městské organizace
  • Mediální partneři


Třetí rovina - za projektem stojí platforma značky Města s dobrou adresou.
Chceme informovat a vzdělávat.
Proces učení, získávání zkušeností a poznatků je zatím určen jen pro „zasvěcené“, lidé o daném plánu většinou neví a nerozumí mu. Tím pádem vznikají konflikty, které je třeba řešit, hledat konsenzus, nacházet kompromisy, zvažovat pro a proti. Proto se naše město připojilo k platformě „Město s dobrou adresou" sdružující lidi a organizace, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. Jednoduše, nechceme být v tom sami. Chceme pro naše obyvatele zajistit kvalitní informace. Právě za tímto účelem vznikla tato stránka www.moravskatrebova.dobramesta.cz.

Hlavním gestorem platformy je Svaz měst a obcí ČR a dále organizace, které stály u zrodu této iniciativy, neboli Asociace měst pro cyklisty, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Česká parkovací asociace, Svaz cestujících ve veřejné dopravě, Tým silniční bezpečnosti a Universita Palackého v Olomouci. Myšlenky značky dále podporují také Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Státní fond dopravní infrastruktury, Národní síť zdravých měst, Asociace nemocnic, Fakultní nemocnice Olomouc, CIVINET Česká republika, Slovensko, Fakulta dopravní ČVUT či Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích, Plzeňské městské dopravní podniky. Z firem se přihlásily ke značce HBH projekt, RODOS, Autonapůl, mmcité, ARBOEKO, city:one (podpora myšlenky smart city). Iniciativu dále podporuje řada osobností. Cílem je ale dále rozšiřovat tuto síť a platformu.

Značka Město s dobrou adresou je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. Jejím úkolem je nabídnout pohled na dopravu z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“

KONTAKTY

Michal Procházka                                                                      Jaroslav Martínek

koordinátor městské mobility                                                                                   koordinátor iniciativy "Město s dobrou adresou"
e-mail:  MICHAL.PROCHAZKA@jihlava-city.cz                                                         e-mail: jaroslav.martinek@cdv.cz 
tel:  +420 603 166 575                                                                                                 tel: +420 602 503 617