VZDĚLÁVACÍ ROZMĚR


ZÁKLADNÍ INSPIRACE PRO NÁŠ PLÁNDALŠÍ INSPIRACE

 • 2017/06/29 - ČVUT v Praze Fakulta dopravní pomáhala městu Přerov s řešením dopravních problémů. ČVUT v Praze Fakulta dopravní realizovala v Přerově ve dnech 4. – 9. 6. 2017 Středoevropský projektový seminář MEPS s účastí studentů zahraničních vysokých škol zaměřených na dopravu. Posláním semináře bylo řešení konkrétních dopravních problémů statutárního města Přerov. Výsledky MEPS včetně záznamu na YouTube jsou již online. Proto sledujte: http://prerov.dobramesta.cz/meps
 • 2017/06/20 - Vídeň bude hostit Urban Future Global conference 2018. Více jak polovina lidí na světě žije v současnosti ve městech, které chtě nechtě musí čelit výzvám urbanizace. Klimatické a demografické změny, nedostatek zdrojů a zhoršená kvalita ovzduší jsou hlavními problémy bránící městům v udržitelném rozvoji. Aby města i přes tyto výzvy mohla svým občanům nabízet kvalitní život,  je nutné, aby města sama začala jednat ...více
 • 2017/06/17 - Představujeme Mobility4EU – akční plán pro budoucnost mobility v Evropě. Mobility4EU je koordinační a podpůrná iniciativa Evropské komise, která byla zahájena v lednu 2016 a bude trvat celé tři roky až do prosince 2018. Cílem projektu je připravit vizi pro evropský dopravní systém v roce 2030, a také AKČNÍ PLÁN včetně podrobného plánu pro implementaci této vize. Součástí plánu budou doporučení pro výzkum, inovace a implementaci. Úkolem ...více
 • 2017/06/05 - Představujeme sdružení EUROCITIES a aktivity v oblasti mobility. EUROCITIES je síť významných evropských měst. Našimi členy jsou volené orgány místní a městské správy velkých evropských měst. Síť EUROCITIES založili v roce 1986 starostové šesti významných měst: Barcelony, Birminghamu, Frankfurtu, Lyonu, Milána a Rotterdamu, ale i Prahy. Další informace jsou přeložené z tohoto zdroje:  http://www.eurocities.eu/eurocities/about_us Do ...více
 • 2017/06/03 - Archív přednášek konference Doprava, zdraví a životní prostředí.Od roku 2004 již proběhlo sedm ročníků česko-slovenské konference Doprava, zdraví a životní prostředí. Na tomto odkaze - http://dzzp.cdv.cz/archiv/ - si můžete stáhnout všechny prezentace z těchto konferencí.
 • 2017/05/30 - Prezentace Udržitelná multimodální mobilita. Prohlédněte si zajímavou prezentaci "Udržitelná multimodální mobilita", která zazněla dne 28.3.2017 na Radě Vlády pro udržitelnou dopravu.
 • 2017/05/27 - Představujeme pražský projekt „P+“ Polaď Prahu. Projekt „P+“ Polaď Prahu je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury ...více
 • Nabídka spolupráce na rozvoji problematiky plánování městské mobility prostřednictvím projektu (Novinka z 26.4.2017). Několik českých měst má již zpracován Plán udržitelné městské mobility (PUMM), např. Ostrava, Opava, Plzeň, v některých se právě zpracovává (Olomouc, Brno, Praha, Liberec a Jablonec).  Další města se pak připravují na zpracování svého prvního PUMM (Jihlava, Karlovy Vary). Vzhledem k tomu, že PUMM není jednorázový dokument, ale proces, pak je jedno, zda město takový ...více
 • Představujeme Německou agenturu pro životní prostředí (UBA). Platforma značky Město s dobrou adresou stále hledá nové inspirace pro svou činnost. Jednou z organizací, kterou se chce inspirovat platforma, je Německá agentura pro životní prostředí (UBA), Od svého založení v roce 1974 se UBA stala nejvýznamnější německou agenturou pro ochranu životního prostředí. Z jejich stránek jsme nechali pro vás přeložit základní charakteristiku ...více
 • Představujeme program URBACT III a síť CityMobilNet. Dovolujeme si vám představit jeden z možných zdrojů finančních prostředků EU, které vašemu městu či obci mohou pomoci se zaváděním udržitelné městské mobility. Tentokrát se jedná o program URBACT III, který je zaměřen na meziregionální spolupráci. Podílí se na spolufinancování sítí měst, ve kterých se města učí jedno od druhého a jejichž účelem je vyvíjet ...více
 • Summit ITF v Lipsku bude také diskutovat na téma udržitelné aktivní mobility (informace z 06.05.2017). Dopravní experti budou na summitu ITF (International Transport Forum - Mezinárodní dopravní fórum) diskutovat také na téma "Jak na národní úrovni správně řídit a vést oblast udržitelné aktivní mobility."  Akce proběhne dne 1.6.2017 Jaká je dobrá praxe a jaké jsou zásadní překážky pro kvalitní národní/federální řízení v oblasti pěší a cyklistické dopravy, které ...více
 • 4. evropská konference o plánech udržitelné městské mobility (SUMP). Informace z 5.5.2017. V Dubrovníku se 29. a 30. března 2017 sešlo 400 odborníků z oblasti dopravního plánování a výzkumu, rozvoje dopravy a dopravních strategií a politik, aby v rámci 4. evropské konference o plánech udržitelné městské mobility diskutovali o nových přístupech a strategiích plánování a vzájemně sdíleli úspěšná řešení a inovace. Pod názvem „Inteligentní plánování ...více
 • Projekt RESOLVE pomáhal městu Opava. V Opavě proběhl dne 15.3.2017 workshop projektu RESOLVE za přítomností 5 mezinárodních expertů, zástupců kraje a odborníků z řad Magistrátu města Opavy. Cílem projektu je pomoci přenést zahraniční know-how v oblasti dopravy a mobility do našich měst. Workshop sice proběhl v Opavě, ale jeho výstupy jsou uplatnitelné v každém městě. Níže uvedený zápis je z diskuze ...více


ZAJÍMAVOSTI K MĚSTSKÉ MOBILITĚ

 • Prezentace o městské mobilitě (Technická univerzita v Delftu). Informací o městské mobilitě není v české kotlině nikdy dost. MMR od 1.1.2017 koordinuje projekt "Partnerství městská mobilita", ale ještě před začátkem projektu uspořádala dne 14. 12. 2016 Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s českým ministerstvem pro místní rozvoj Policy Lab k tématu ...více
 • Prezentace o městské mobilitě a městské plánování (britská universita Manchester). Informací o městské mobilitě není v české kotlině nikdy dost. MMR od 1.1.2017 koordinuje projekt "Partnerství městská mobilita", ale ještě před začátkem projektu uspořádala dne 14. 12. 2016 Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s českým ministerstvem pro místní rozvoj Policy Lab k tématu městské ...více
 • MMR, Evropský Habitat a Habitat III = závazek k nové městské mobilitě . Možná se už zapomnělo, že v Praze ve dnech 16. -18. 3. 2016 proběhla mezinárodní regionální konferencí OSN Evropský Habitat, která se zaměřila na rozvoj měst v oblasti městské mobility. Na konferenci, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, přijelo do Prahy tisíce odborníků z celého světa. Tématem celé konference bylo „Bydlení v životaschopných městech“. ...více
 • Publikace Signály Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na téma čistá mobilita. Zveřejňujeme informaci o publikaci Signály, kterou každoročně vydává Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) na aktuální téma. Na rozdíl od ostatních publikací EEA je určena pro širší veřejnost a navíc i překládána do češtiny. Poslední Signály z roku 2016 jsou zaměřeny na téma čistá mobilita, stručné info k je možné stáhnout v elektronické podobě: ...více
 • Města bez aut. Už brzy. Znečištění, hluk a nebezpečnost. To jsou hlavní důvody, proč eliminovat auta z center světových měst. Nejradikálnější cestu zvolila madridská primátorka, která prohlásila, že před skončením jejího období v roce 2019 chce na hlavní nákupní ulici Gran Vía zakázat provoz osobních aut. Madrid však není jedinou metropolí, která chce auta v centrech zakázat. Ekologové ...více
 • Diskuse na téma: Evropské finance, evropská regulace, výměna znalostí. Informací o městské mobilitě není v české kotlině nikdy dost. MMR od 1.1.2017 koordinuje projekt "Partnerství městská mobilita", ale ještě před začátkem projektu uspořádala dne 14. 12. 2016 Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s českým ministerstvem pro místní rozvoj Policy Lab k tématu městské ...více
 • Dávný spor: Adam Smith vs. John Nash; Jeden (centrální) mozek vládne všem. Systémy plánování tras a navigační systémy v tichosti změnily způsob, jakým vnímáme město, v němž žijeme, i způsob, jak cestujeme. Natolik jsme si zvykli na navigaci, že si už ani nevzpomeneme na statické mapy, které jsme zkoumali v atlasech, ani na ty obrovské skládací mapy, které byly uložené v palubní desce auta. V současnosti se hodně změnilo. Nejenže dostanete ...více
 • Poznačte si v kalendáři: 4. evropská konference o plánech udržitelné městské mobility. Čtyři roky poté, co Evropská komise zveřejnila svůj Balíček pro městskou mobilitu (2013) a s ním související Směrnice pro realizaci SUMP (2014), zde máme rozsáhlou a stále se rozšiřující síť měst, která se zavázala k vypracování a realizaci vlastního plánu udržitelné městské mobility. Součástí této sítě jsou i města a instituce zapojené do evropských projektů ...více
 • Prezentace, která vám změní pohled na mobilitu. Zveřejňujeme další překlad prezentace z letní školy o udržitelné mobilitě - Made in Leipzig. Tentokrát na téma "Jak zajistit mobilitu a naplnit environmentální standardy?" od profesora Udo Beckera z TU Dresden, která zazněla dne 16.8.2016. "V městské radě máme problém. Diskuze. Hádky. Koalice: podpořit růst dopravy, ...více
 • 10 principů pro udržitelnou dopravu ve městě. Velkou inspirací pro vznik značky Města s dobrou adresou bylo město Lipsko. V průběhu srpna 2016 se zde dokonce konala letní škola „Made in Leipzig“, zaměřené na plánování městské mobility ve městech. Akci pořádalo město Lipsko ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech, zúčastnilo se cca 100 lidí z výzkumu, měst, nevládních organizací, dopravního plánování a urbanismu a správců infrastruktury...více
 • Než se pustíme do SUMP, měli bychom vědět ... Nesnažte se......vytvořit stoprocentní a dokonalý projekt, do kterého už nikdo nemůže přidat žádný nápad!...přesvědčit svůj úřad či parlament, že na financování projektu bezpodmínečně musí poskytnout 50 miliónů euro!...zaujmout lidi tím, že budete podrobně vysvětlovat, jak úžasný je váš projekt, místo toho raději poslouchejte, co oni sami chtějí!Snažte se......zjistit, ...víc
 • Každé koncipované inženýrské dílo musí být měřeno podle jeho cíle. Na téma dopravy a mobility zatím vyšlo málo odborných článků, které by stály za publikování. Za pozornost však rozhodně stojí článek "Odsun nádraží v Brně byl vždy krajně sporný" od profesora ext doc. Ing. Jana Pavlíčka a akad. arch. Jana Sapáka, který vyšel v časopise Stavebnictví dne 27.6.2016. Jak název sice napovídá, že týká se otázky brněnského hlavního ...více
 • Kontrola naplnění akčního plánu v roce 2036.Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: "Nikdo nevěděl, že to jak stavíme města ovlivňuje životní styl a život lidí." Můžeme mít strategický dokument, koncepci Smart Cities, plán udržitelné městské mobility, které mohou ovlivnit podobu města v roce 2036. Odborné metodiky jsou k dispozici, ale širokou veřejnost moc nezajímají. O plán ...více
 • Výzva pro města, která chtějí změnit městskou mobilitu (12.3.2017). Iniciativa pro městskou mobilitu (Urban Electric Mobility Iniciative – UEMI) a síť pro záležitosti městské mobility SOLUTIONS Network pořádají výzvu pro evropská města, která se chtějí zapojit do jejich iniciativy, ať už jako školitelé, nebo jako nováčci. SOLUTIONS Network a UEMI hledají zainteresovaná města, která by spolupracovala na realizaci opatření v oblasti udržitelné ...více
 • Dopravní inženýrství 02/16. Představujeme obsah čísla Dopravní inženýrství 02/16. Časopisy 2016 i předplatné na rok 2017 lze objednat v internetovém obchodě nebo e-mailem: obchod@edip.cz. Bezpečnost dopravy Oceněná řešení v soutěži Cesty městy, Anna Petříková Znovu o zvlněných chodnících – nevhodném „módním“ výstřelku, Zora Šachlová „Místa pro přecházení“ stále aktuální, ...více


JAKÉ OTÁZKY JE TŘEBA ŘEŠIT V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ?

Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s MMR uspořádala dne 14. 12. 2016 Policy Lab k tématu městské mobility. Jedním z cílů byla identifikace překážek v oblasti lepšího financování a pro nalezení jejich možných řešení. Byly identifikovány tři aktivity, které se mohou stát náplní činnosti české akademie městské mobility.
 
Aktivita 1: Vytvořte databázi příkladů dobré praxe
 • Problém: Vzájemné sdílení osvědčených postupů a příkladů dobré praxe mezi jednotlivými členskými státy a místními úřady a institucemi příliš dobře nefunguje. Data a informace jsou sice k dispozici, ale ne v rámci jedné platformy.
 • Opatření: Vytvořte evropskou databázi, která by umožnila vzájemné sdílení příkladů dobré praxe týkajících se městské mobility, případně se pokuste získat maximum ze stávající databáze. Součástí databáze by měly být i stávající instituce/nástroje/platformy jako síť ESPON, EUROCITIES, Urbact nebo EUKN. Jednotná platforma by měla městům a dalším zájemcům nabídnout snadno dostupné know-how ze všech členských států EU a přístup k ní by měl být co nejjednodušší pro všechny aktéry na poli městské mobility – politiky, úředníky, nevládní organizace, občanské instituce i akademickou sféru.
 • Cíl: Cílem je zajistit šíření informací o úspěšných programech a aktivitách a usnadnit tak vzájemnou výměnu know-how. Různé skupiny uživatelů by měly informace z platformy získávat v různé podobě (v jiné formě výzkumní pracovníci, jinak politici a jinak NNO, ...).
Aktivita 2: Vytvořte komplexní informační systém pro dojíždějící
 • Problém: Nabídka v oblasti mobility se neustále rozšiřuje, proto by uživatelé jistě uvítali chytrou aplikaci, která poskytuje detailní informace.
 • Opatření: Oslovte soukromé firmy jako Google a motivujte je k investování do tvorby komplexních informačních systémů. Zjistěte, jaké jsou možnosti pro vytvoření uživatelsky příjemné aplikace, která by usnadnila cestování veřejnou dopravou.
 • Cíl: Umožnit dojíždějícím dělat uvážená rozhodnutí ohledně možností, které současná mobilita nabízí, a dostatečně je informovat o detailech jednotlivých možností, např. o environmentálním dopadu.
Aktivita 3: Vytvořte nástroj pro sebehodnocení, který mohou využít města EU
 • Problém: Potřebujeme zvýšit aktivitu měst v přístupu k městské mobilitě. Nástroj sebehodnocení slouží ke zvyšování informovanosti a s jeho pomocí lze lépe rozhodnout o úrovni financování, která městu náleží.
 • Opatření: Zjistěte, jak by místní samospráva mohla využít internetový nástroj pro sebehodnocení a zlepšit s jeho pomocí své strategie a projekty v oblasti mobility. Vhodným základem pro tvorbu podobného nástroje mohou být zkušenosti s RFSC (Referenční rámec pro udržitelná města, viz www.rfsc.eu).
 • Cíl: Cílem je podpora integrovaného a udržitelného rozvoje měst. Umožněte městům provádět hodnocení vlastní výkonnosti v oblasti městské mobility a porovnávat ji s dalšími evropskými městy.