ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

„Správnou cestu nemůže lidem ukazovat nestranný vědec či expert, správná cesta je výsledkem naší vlastní volby a společenské debaty.“ Ulrich Beck


Město by mělo do plánování rozvoje měst zapojit jeho obyvatele. Cílem je podporovat princip participace, která je výborným nástrojem aktivizace obyvatel. Jedině aktivní občané mohou měnit město k lepšímu. Pasivita způsobuje postupné odtržení politiků od obyvatel a naopak. První krokem moderní a správné přípravy každého projektu je zjištění potřeb těch, které daná změna – výstavba přechodu pro chodce, cyklostezky, silnice nebo třeba jen instalace laviček – ovlivní. Ať už anketou na ulici, sérií dotazníků, hlasováním na webu, nebo sousedským setkáním u kávy, kde si lidé vyjasní, zda chtějí více míst na parkování, nebo spíše udělat širší chodník. Na takovém sousedském setkání se pak často potká žena na mateřské, živnostník, důchodkyně a řidič. A každý má svůj pohled na věc. Zatímco řidič chce co nejvíce místa k parkování, čerstvá matka by raději širší chodník.

INSPIRACE


 • Jak navrhnout férově sdílené město? Často se zdá, že naše města a obce byla navržena bez ohledu na děti a mládež. Veřejné prostory a dopravní prostředky navržené zdravými dospělými přinejmenším pro jiné zdravé dospělé opomíjejí potřeby dětí, stejně jako potřeby postižených nebo starších obyvatel, stejně jako rodin s malými dětmi.  Úvodní odstavec jsme převzali z příručky „Děti na cestách. ...více
 • Teorie a praxe - zapojení veřejnosti za účelem rozvoje plánování městské mobility. Dopravní plánování může být kontroverzním tématem. Takto začíná článek, který byl nedávno zveřejněn na stránkách www.eltis.org. V Česku bychom mohli ovšem napsat "Dopravní plánování je kontroverzním tématem". Proto je třeba věnovat zapojování veřejnosti tolik pozornosti. V loňském roce byly zveřejněny na dané Město s dobrou adresou by rádo uplatnilo "placemaking". ...více
 • Řekni to Vídni: aplikace na podněty obyvatel Vídeň v rámci digitální strategie spustila v únoru 2017 aplikaci, která obyvatelům umožňuje během půl minuty poslat jakýkoli podnět. Zaslané návrhy přímo na místě vyřeší zásahová skupina a případ v aplikaci označí za vyřešený. Podobnou aplikaci má i Praha. Vídeňané mohou prostřednictvím této aplikace posílat podněty přímo městské správě. Každý, kdo ...více
 • Ve Frankfurtu představují studentské návrhy dopravních uzlů pro projekt CHIPS. Datum 21. února bylo už nějakou dobu jasně označené v kalendářích patnácti studentů dvou německých univerzit – Univerzity umění a designu v Offenbachu nad Mohanem a Univerzity aplikovaných věd ve Frankfurtu nad Mohanem. V tento den studenti představili své finální návrhy „Mobilních uzlů mobility“, jak znělo zadání. Německý partner projektu CHIPS Regionalverband ...více
 • Bruselský plán městské mobility se dočká zpětné vazby od veřejnosti. Minulý měsíc zahájili v Bruselu proces participace veřejnosti v přípravě regionálního plánu mobility. Plán mobility pro bruselský region obsahuje konkrétní detaily nezbytné pro realizaci významných opatření v oblasti mobility, která definuje regionální plán udržitelného rozvoje. Hlavním cílem je snížit objem příchozí i odchozí dopravy v Bruselu o 20 %, vybudovat ...více
 • Pražské židle & stolky. V minulém roce se v Praze na několika místech objevily židle a stolky. Nový městský mobiliář oživuje veřejná prostranství, kde se dříve nedalo na delší dobu příjemně zdržet. Pilotní projekt Pražské židle & stolky zaznamenal v roce 2016 velký úspěch a Praha se ho rozhodla pro nadcházející sezónu rozšířit na další místa ve městě. Aby byl rozptyl lokalit ...více
 • Občanská Břeclav se probouzí (9.2.2017) Ve čtvrtek 9. února se v břeclavské Cyklosféře velmi živě diskutovalo o rozvoji města, vazbách mezi dopravou, územním plánem, životním prostředím, veřejným prostorem a dalšími tématy. Občanské iniciativy zkoumají složení uživatelských skupin, propracovávají sběr potřebných dat, diskutují o komunikačních nástrojích a koordinaci mobility, ale už zcela pravidelně ...více
 • Nová aplikace zmente.to má zlepšit pražskou dopravu. Hlavní město připravuje pilotní projekt jednotného místa, kde budou lidé mít možnost posílat návrhy, stížnosti i pochvaly pracovníkům magistrátu a jeho podřízeným organizacím v oblasti dopravy. V první fázi se do projektu zapojí především Technická správa komunikací, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy. „Jen tyto tři instituce loni odbavily přes 35 tisíc podnětů ...více
 • Veselé a barevné město. Ani nevíme, kdo stojí za iniciativou „Chceme mít barevnou Porubu“, ale je super, když se ve městech najdou lidé, kteří dokáží o svém městě napsat: "Šedá Poruba nás nebaví. Chceme ji mít veselou, barevnou, chceme, aby se tady něco dělo. Rádi bychom společně s Vámi Porubu oživili a udělali z ní příjemné a moderní místo." Ano, vše je jen o lidech. Naše iniciativa si ...více
 • Deset strategií pro transformaci měst a veřejného prostoru prostřednictvím placemakingu.
  „Charakter města určuje jeho veřejný prostor, ne ten soukromý“ Dr. Joan Clos, výkonný ředitel UN Habitat. Včera vyšla novinka na téma: Město s dobrou adresou by rádo uplatnilo "placemaking". Dnes zveřejňujeme stručný výtah deseti strategií pro transformaci měst a veřejného prostoru prostřednictvím placemakingu. Celá zpráva „Placemaking a budoucnost měst“ je k dispozici ...více
 • Město s dobrou adresou by rádo uplatnilo "placemaking".
  Co je to placemaking? Český překlad neexistuje, ale doplňující otázka může napovědět. Co kdybychom budovali komunitu místa? Placemaking je idea i praxe zastřešující veškeré postupy, které vedou ke zkvalitnění čtvrtí, měst nebo regionů. Slouží jako inspirace pro všechny, kdo společně znovuobjevují a přetvářejí veřejný prostor jako centrum každé sociální komunity. ...více
 • Manuál participace: JAK ZAPOJIT VEŘEJNOST DO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA. Pražští radní schválili v listopadu 2016 Manuál participace, který má pomoci zapojit obyvatele do plánování rozvoje města. Dokument navrhuje organizovat sousedská setkání, kde se lidé předem dozví, co se má v okolí jejich bydliště změnit. Dokument a další informace k participaci si můžete stáhnut na tomto odkaze - http://www.iprpraha.cz/manualparticipace Čím dál víc ...více
 • Praha: Zbrusu nový projekt CAMP (Centrum architektury a městského plánování).
  Minulý měsíc byla zveřejněna aktualita na téma: Design ulice na státních, krajských a místních komunikacích. Možná většina ani článek neviděla, nečetla, neboť se myslela, že zde jen najde návod, jak zrekonstruovat ulici podle norem, vyhlášek a zákonů. O tom ale prezentace nebyla. Ukázala spíše proces od nápadu až po realizaci, přičemž chtěla zdůraznit, že se na ...více
 • Obyvatelé Zlína se seznámili s generel dopravy.
  Jaké dopravní řešení by nejlépe zklidnilo centrum Zlína? Pomůže Prštenská příčka, obchvat města či snad tunel pod třídou Tomáše Bati? Jak motivovat lidi více využívat MHD či kolo? Na tyto a další otázky se pokouší odpovědět nový dopravní Generel či chcete-li dopravní koncepce, kterou pracovníci radnice ve středu představili veřejnosti. Generel dopravy pro město ...více
 • Město, veřejnost a neziskový sektor
  Když v Grazu chtěli plošně zklidnit dopravu v celém městě, město k tomu dělalo rozsáhlou kampaň, ale i tak po zavedení opatření si lidé na nové opatření chvíli zvykali, než jim došlo, že je to dobré. U nás podobné kampaně ze strany měst zatím chybí. Možná je to dáno tím, že obecně kampaním ze strany měst se moc nevěří. Tuto oblast tak zatím přebírá neziskový ...více