ZKLIDNĚNÍ PROSTORU

Hlavním cílem zklidňování dopravy je zvýšit bezpečnost silničního provozu a zlepšit lokální podmínky pro bydlení, práci i turismus. Úspěšná opatření v této oblasti obecně vedou ke snížení rychlosti motorových vozidel a přesměrování tranzitní dopravy, což přímo snižuje hluk a množství nečistot v ovzduší, a také pravděpodobnost a závažnost dopravních nehod. Zklidněná doprava vytváří bezpečnější prostředí pro cyklisty, protože nižší rychlost a objem dopravy umožňují cyklistům využít silnice. Existují tři zásady, na které se při diskuzích o zklidnění dopravy odvolávají dopravní inženýři:

  • Samotné technické řešení
  • Vzdělávání
  • Prosazování

Studie řízení dopravy v obytných částech města ukázaly, že sami obyvatelé těchto čtvrtí zde přispívají k problémům s rychlostí. Proto je zklidňování dopravy nejúčinnější, když jsou zohledněny všechny tři složky. Pouhá technická/inženýrská opatření nevedou k uspokojivým výsledkům, ale je nutné je kombinovat i se vzdělávacími akcemi. Cílem je, aby si řidiči motorových vozidel uvědomili, že jsou zde i ostatní účastníci silničního provozu se stejnými právy.

 Seznam možných opatření:

Fotogalerie: Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Zóna 30 #2
Fotogalerie: Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Obytné zóny #3
Fotogalerie: Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Pěší zóny #22
Fotogalerie: Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Zklidňující opatření #14
Fotogalerie: Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Cyklistická ulice #4
  Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Nízkoemisní zóny: Zóny v ČR
ZÓNA 30
OBYTNÉ ZÓNY
PĚŠÍ ZÓNY
ZKLIDŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
CYKLISTICKÁ ULICE
NÍZKOEMISNÍ ZÓNY

Rychlý přehled zklidňovacích prvků je zde.

Literatura:


Dále doporučujeme:

anglicky

česky

Dále doporučujeme nastuovat závěry a prezentace z Konference Město pod pokličkou: Hledejme nové recepty, která proběhla dne 10.5.2014 v Brně. Názvem  Město pod pokličkou chtěla Nadace partnerství poukázat na to, že město není hotovým produktem, ale je na něj třeba neustále hledat nové recepty. Obyvatelnost města a kvalita jeho veřejného prostoru není záležitostí jedné profese - pouze odborníků nebo jen politiků nebo aktivních občanů. Uživateli a klienty jsme všichni.