AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Automobilová doprava hraje v dopravním systému města nezastupitelnou roli. Je však důležité nalézt její vyváženou míru.Náš plán určí:

  • Základní charakteristiku automobilové dopravy.
  • Konkrétní opatření do roku 2030.

Data budou k dispozici v roce 2018 a doplněna na tomto odkaze.


NAŠE VIZE

Zklidnit automobilovou dopravu v centru a ostatních přetížených lokalitách a využít současné komunikace. Pokud budeme chtít nové, musejí splňovat kapacitní a urbanistické potřeby i ekologické podmínky.

Návrh rozvoje komunikací pro automobily sleduje tři roviny:
  1. Aktivity spojené s rozvojem celostátních dopravních sítí .
  2. Zklidnění dopravy.
  3. Návaznost na postupnou urbanizaci území.
Podstatné jsou i vazby automobilové dopravy na dopravu hromadnou. Ty budeme posilovat.

A co parkování? V centru chceme chránit rezidenty a krátkodobé návštěvníky. Naopak zaměstnanci a dlouhodobí návštěvníci zůstanou za hranicí centra. V obydlených oblastech s vícepodlažními domy rozšíříme parkovací plochy, budeme však brát ohled na dostupný prostor a dopad na zeleň. Možné je i zavedení rezidentních zón. více o parkování zde.

Dále se může využít::
  • vozidla s alternativními pohony (CNG, LPG, elektromobily, hybridy),
  • carpooling – neboli spolujízdu,
  • carsharing – neboli sdílení vozu více osobami; nemusíte mít vlastní vůz, neřešíte parkování a servis.

Automobilová doprava a veřejný prostor

Lidé si zvykli používat automobily i na nesmyslně krátké cesty, na které by stačila veřejná doprava, kolo či chůze.

Automobilová doprava je prostorově nejnáročnější formou dopravy. Rostoucí počet aut si postupně nárokuje další a další prostor. Snaha o vyhovění potřebám rostoucího automobilismu vyústila ve snížení atraktivity veřejného prostoru a v silné potlačení ostatních způsobů dopravy. Může to tak pokračovat do nekonečna? Jsme ochotni automobilové dopravě obětovat i ty zbytky veřejného prostoru, které nám ve městě ještě zbyly?