ZAPOJ SE

Člověk dělá jen to, co se mu hodí, čemu věří, čím žije. Proč by se tedy měli měnit zaběhnuté stereotypy? Proč by člověk nemohl jet autem, když to potřebuje? Žijeme sice ve svobodné společnosti, ale vše má svůj rub a líc.

Co se týče malebnosti, není našemu městu co vytknout. Na druhé straně denně dýcháme vzduch s množstvím jedovatých příměsí. Mezi nejproblematičtější složku znečištění pražského ovzduší patří prach. Jinak také nazývaný PM10 a PM 2,5. Prachové částice nepatrné velikosti, které neustále chrlí například dieselové motory, jsou nám při dýchání k dispozici často. Dokonce nejen ve chvíli, kdy se z výfuku vykulí na světlo světa. Auta svištící jihlavskými ulicemi je opakovaně víří a projíždějící kolony navíc z asfaltu uvolňují další prach. A tak nám sbírka částic ve vzduchu utěšeně roste. A že prach opravdu není něco, co by lékař předepsal jako součást zdravotní procházky, je jasné.

Chceme vás proto motivovat, inspirovat a pomoci změnit zaběhnutý denní režim. Užitek z toho budeme mít všichni. Chceme vám ukazát, v čem je dobrá chůze, jízdní kolo, či veřejná doprava, ale nezapomeneme ani na možnosti využívání auta po městě. Nejde přitom jen o nás dospělé, je třeba pamatovat i na děti a seniory. I oni žijí v našem městě a je třeba jim věnovat náležitou pozornost.

Jaké chcete naše město za dvacet či třicet let? V jakém městě chcete žít? Pojďme zkusit společně vytvořit prostor, který bude zdravý, bezpečný a na pohodu. Prostor, ve kterém potkáte svoje známé, ve kterém budete znát jménem svoje sousedy, ve kterém se budete moci pohybovat svobodně a nebudete ztrácet čas v dlouhých kolonách.

Nabízíme několik možnosti, jak na to.