OLOMOUCKÁ ULICE

Plánujeme nový "Design Olomoucké ulice" - DOPRAVNĚ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
Máme její novou dopravně architektonickou studii (08/2016)

Přestože ulice Olomoucká leží na jednom z příjezdů do města, netvoří dnes reprezentativní vstup. Snahou města je tuto situaci zlepšit. Účelem záměru bylo nabídnout takové řešení, které by kromě dopravní funkce ulice, plnilo i funkci pobytovou a estetickou.
Proto se město rozhodlo objednat dopravně – architektonickou studii, která ve formě studie proveditelnosti nabídne možné řešení přidruženého prostoru ulice Olomoucká včetně předpokládaných zásahů do majetků, inženýrských sítí a existující zeleně. Jednou z priorit je i řešení pěší a cyklistické dopravy ve vztahu město – průmyslový areál východ (REHAU). Pro lepší představu bude tento návrh doplněn jednoduchou vizualizací. Takto zpracovaný návrh bude předběžně projednán s občany, správci dopravní a technické infrastruktury a v neposlední řadě též s dotčenými orgány státní správy. Na základě výsledků z těchto projednání budou objednány další stupně dokumentace.

Podrobnosti: http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/projekty-mesta/studie/dopravne-architektonicka-studie-ulice-olomoucka-moravska-trebova.htmlNAŠE VIZE

Chceme navrhovat komplexní řešení, které se dívají na ulici a veřejný prostor jako celek. Na všech komunikacích ve městě (státních, krajských a místních) je potřeba řešit nejen automobilovou dopravu a obecné zásady bezpečnosti, ale i průjezd nákladní dopravy, řešení parkování, veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu. Bez vzájemné komunikace vznikají zpravidla špatná řešení. Chceme proto daleko větší důraz dávat na řešení městského veřejného (uličního) prostoru.

Tímto krokem chceme podpořit návrhy komplexních řešení, které by se dívaly na ulici a veřejný prostor jako celek, kde by se současně řešila automobilová doprava, bezpečnost, průjezd nákladní dopravy, zeleň, parkování, veřejná, pěšícyklistická doprava.

Praxe totiž ukazuje, že zejména na státních a krajských komunikacích, které procházejí městem, tato teorie nefunguje. V jakém duchu budou tedy probíhat rekonstrukce jihlavských ulic. Pro inspiraci je zde vložena prezentace rekonstrukce lipské ulice George-Schumann-Strasse a pražské Vinohradské ulice. Něco takového by mohlo proběhnout na zlínských ulicích.

INSPIRUJEME SE

  • 2017/07/22 - Budoucnost Oxford Street – nešlo by to i v Praze? Brexit, nebrexit, v počítači mi přistál e-mail od britské asociace Živé ulice s výzvou, abych pomohla udělat Oxford Street, nejrušnější a nejšpinavější dopravní tepny centrálního Londýna, kde bývají 4x překročeny limity pro znečištění ovzduší, pěší zónu. Nemám prý váhat, protože právě teď se o slibu primátora Londýna Sadiq Khana zrušit zde provoz aut ...více
  • 2017/07/15 - Ochranné pruhy v Praze na Florenci podle nové legislativy. Praha značí ochranné pruhy podle nové legislativy. Jde o tzv. ochranné cyklopruhy, neboli z hlediska zákona o „jízdní pruhy pro cyklisty“. Pruh vypadá velmi podobně jako "klasický" cyklopruh, svým vzhledem a pravidly používání se od něj nicméně mírně lidí. Ochranný pruh může použít v podélném směru i vozidlo, pro které není přilehlý jízdní pruh dostatečně ...více
  • Aktuálně.cz. Magistrála je jako dinosaurus, do města nepatří. Zlepšovat se může už teď, radí dánská urbanistka. Praha se minulý rok dohodla se světoznámým dánským architektem Janem Gehlem na tom, že jí pomůže s proměnou magistrály. Do hlavního města proto přijela Henriette Vambergová, jež působí v Gehlově architektonickém studiu. Podle Vambergové se z magistrály stala bariéra, která odděluje historické centrum od zbytku města. Upozorňuje také, že i když hlavní pražská tepna ...více
  • Zdravý život ve veřejném prostoru: neaktivní občané jsou pro města výzvou - Jak přimět, či motivovat obyvatele měst, aby se vrátili k fyzické aktivitě? To je jedna z hlavních výzev, které budou města čelit v příští dekádě. Nedostatek fyzické aktivity a sedavý způsob života jsou současné hlavní rizikové faktory pro lidské zdraví. Dramatický nárůst chronických nemocí, které souvisejí s nedostatečnou pohybovou aktivitou obyvatel, se týká ...více
  • Ve francouzském Lyonu ruší část hlavní silnice, aby snížili problémy se znečištěním. Dokážete si představit, že ve vašem městě byste zrušili část rušné hlavní komunikace, která vede přes město a nahradili byste ji bulvárem určený chodcům a cyklistům? Ve francouzském Lyonu se o to pokusí. Právě zde hodlají proměnit část rušné silnice, která protíná centrum města, v bulvár určený chodcům a cyklistům. Tímto krokem chce město podpořit udržitelnou ...více
  • Otrokovice – příklad z webu www.otrokovice.dobramesta.cz - Listopad 2016. Vzhledem k tomu, že se podařilo snížit dopravní zátěž severovýchodní části obchvatu města, plánujeme nyní zklidnit průtah silnice I/55 městem a to zřízením cyklistických pruhů.
  • Praha má své první víceúčelové pruhy. Listopad 2016. Historicky první ochranné jízdní pruhy pro cyklisty v Praze se objevily na Hlubočepské ulici u výjezdu z Prokopského údolí. Jedná se o dva krátké úseky délky cca 110 a 130 m, které jsou vyznačeny v nepřehledné zatáčce pod železničním viaduktem. Novinka, která ...více
  • S pražskou magistrálou pomůže hlavnímu městu světoznámý architekt. Na projektu zklidnění severojižní pražské magistrály bude hlavní město spolupracovat s celosvětově uznávaným dánským architektem Janem Gehlem. Měla by být magistrála pouze dopravní tepnou, nebo i místem pro chodce? Vedení města má poměrně jasný názor chce v budoucnu z nyní nevzhledné a neprostupné silnice udělat městský bulvár, který by byl přívětivý nejenom ...více
  • Design ulice na státních, krajských a místních komunikacíchTak skončily krajské volby. Pro vítězné koalice jsme připravili malý dárek. Už jste slyšeli, že by nějaká norma, vyhláška, či zákon hovořil o designu ulice? My také ne, ale rádi bychom tento pojem zavedli v českém prostředí. Tímto krokem chceme podpořit návrhy komplexních řešení, které by se dívaly na ulici a veřejný prostor jako celek, kde by se současně řešila ...více