DISKUTUJTE S NÁMI O VIZI A O NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍCH

Budeme rádi, když se aktivně zapojíte do procesu změny našeho města, která se bude dotýkat oblasti dopravy a mobility ve městě.


Jsme si vědomi toho, že změny mohou být spojeny i s nejistotou z neznámých věcí. Jistě se dostaneme se do bodu, kdy musíme navrhnout a projednat opatření, která mohou být přijímána zpočátku s obavami, jak to vidíme u zón 30, cykloobousměrek a dalších opatření. Jak ukazuje následující graf, se stejným problémem se potýkala města jako například Graz. Poměr příznivců a odpůrců zón 30 byl v minulosti 30:70. Jak ukázala zkušenost, dlouhodobá komunikace vedla k tomu, že veřejnost opatření akceptovala.

Důležitým východiskem při naplňování nové dopravní strategie města je poznání, že neexistuje žádná dopravní stavba, která by vyřešila jeho dopravní problémy. Řešení se skládá z mnoha desítek větších i menších opatření ve všech složkách městské mobility.

Zlepšení dopravní situace ve městě se však nemůže odehrát bez poměrně výrazné změny dopravního chování obyvatel a návštěvníků města. Automobil nemusí být pro řadu cest nezbytný. Nebylo by lepší jezdit auty jen v nutných případech a více využívat udržitelné formy městské dopravy - veřejnou dopravu, jízdu na kole nebo chůzi? Být zdravější, mít více prostoru pro život a udělat ze městě bezpečnější a přívětivější město s živým veřejným prostorem?