NÁVRH ARCHITEKTURY REGULACE PARKOVÁNÍ

Návrh architektury regulace parkování, který obsahuje

  • koncepci rezidentního parkování v duchu Smart Cities,
  • návrh vhodného technologického vybavení pro centrální část města i jednotlivé městské čtvrti,
  • návrh marketingové kampaně s ohledem na udržitelnou dopravu, CBA (cost-benefitanalyses: analýza nákladů a přínosů) jednotlivých řešení a konceptů,
  • přípravu zadání pro výběrová řízení.

Připravíme pro vás koncept celkové regulace parkování, včetně návrhu výkonového zpoplatnění
a rezidentního parkování s možností čerpat informace z dopravního průzkumu. Koncept navrhne i studii
proveditelnosti jednotlivých technologií, odůvodní jejich potřebu a stanoví orientační cenu.

Součástí konceptu bude také návrh modelu pro nakládání s vybranými prostředky, který promítneme
i do komunikační kampaně. V další části porovnáme použité technologie z hlediska jejich návratnosti a návrhy vhodných SLA* s provozovateli. Dozvíte se tak, jaké parametry musí služby splňovat a jak je kontrolovat, abyste měli jistotu, že systém funguje, jak má.

* Service-level agreement označuje smlouvu sjednanou mezi poskytovatelem služby a jejím konzumentem

Porovnáním použitých technologií* z hlediska návratnosti získáte informace o jejich účinnosti
a efektivitě v celém jejich životním cyklu.

* Některé technologie mohou být na vstupu levné, ale pokud budete chtít rozšiřovat jejich funkci, buď to nebude možné,
nebo se budete muset obrátit na téhož dodavatele, u kterého se dá očekávat, že příležitosti obchodně využije a nabídne
Vám vyšší cenu.

Kontakty: