ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU S VYUŽITÍM INTELIGENTNÍCH PARKOVACÍCH SYSTÉMŮ

Vyřešíme Vaše problémy s parkováním zavedením propracované regulace dopravy v klidu na celé území města. Navrhneme vhodné lokality pro nasazení systému chytrého parkování včetně návrhu otevřeného datového rozhraní, datových prvků s cílem jednotně popsat parkovací místa v jakékoliv lokalitě. Příkladem je pasport parkovacích stání. Ten je důležitý pro budoucí mobilní aplikace navigující řidiče na volná parkovací místa či provedení platby. Před vlastním návrhem regulace provedeme řádný průzkum dopravního chování – tj. odkud a kam lidé cestují, kde parkují a jak dlouho hledají místo k zaparkování, včetně dalších informací pocházejících z vyhodnocení dotazníků.

Kromě regulace parkování v centru Vám navrhneme i vhodná technologická řešení pro rezidentní parkování. Díky zavedení těchto nástrojů budou moci občané na sídlištích nalézt volná parkovací místa i ve večerních hodinách. Zpracujeme studie proveditelnosti jednotlivých technologií s odůvodněním potřeby a stanovení orientační ceny investice s předpokládanou návratností.

Nabízíme rovněž kontinuální ověřování instalovaných technologií a jejich funkčnosti podle prověřených zahraničních metodik, což může sloužit jako podklad pro následné investice do osvědčených technologií ve větším měřítku. Navrhneme Vám možné obchodní modely s provozovateli technologií včetně systému dohledu nad platební kázní parkujících.

Více informací: info@dobramesta.cz